Aleksandra Josivljevic

Koučing

Koučing je alat koji pruža strukturu, podršku i jasnoću, pomaže da postignete konkretne ciljeve i prevaziđete izazove na putu ka uspehu.

EDUKACIJA ZA KOUČA

Trening po standardima International Association of Coaching Institutes (ICI), Berlin.

INDIVIDUALNI KOUČING

Individualni koučing pruža jedinstven pristup usmeren na vaše specifične potrebe, ciljeve i izazove.

EDUKACIJA ZA KOUČA

COACH, ICI - BERLIN
Trening po standardima International Association of Coaching Institutes (ICI), Berlin.
Koučing se ubrzano razvija kao jedna od najperspektivnijih profesija današnjice i nudi razne mogućnosti za one koji rade na ličnom i profesionalnom usavršavanju.
Ovaj program je savršen za one koji planiraju da promene profesiju ili jednostavno žele da obogate svoje sposobnosti u rešavanju problema, da obogate svoje komunikacijske sposobnosti i stvore pozitivan uticaj u svom životu i životima drugih.
U okviru programa koučing edukacije, polaznici se upoznaju sa različitim aspektima koučinga, uključujući istoriju i osnove discipline, razlike u odnosu na srodne oblasti, kao i raznovrsne primene koučing u različitim sferama života.
Kroz ovu edukaciju, polaznici će naučiti kako da efikasno definišu ciljeve, primenjuju napredne tehnike komunikacije i vode inspirativne koučing sesije. Poseban naglasak je na praktičnoj primeni naučenog kroz interaktivne vežbe, rad na slučajevima iz prakse, kao i na razvoju osobina i veština koje su ključne za uspešnog kouča.
Takođe, program obuhvata i upotrebu Neuro-Lingvističkog Programiranja (NLP) u koučing procesu, što dodatno obogaćuje spektar alata i metoda dostupnih polaznicima. Važan segment edukacije čini razvoj veština aktivnog slušanja i postavljanja efektivnih pitanja, što je ključno za postizanje dubokog razumevanja i efikasnog vođenja klijenata ka ostvarenju njihovih ciljeva.
Polaznici će naučiti kako da organizuju koučing sesije, kreiraju planove i zadatke, kao i kako da praktično primenjuju različite koučing modele u svom radu.

Ovaj program je idealan za one koji teže da postanu stručnjaci u oblasti koučinga, želeći da steknu znanja i veštine koje će im omogućiti da pozitivno utiču na sebe i druge.

Trening se realizuje kroz 4 modula, traje 12 dana (90 sati). Moduli se odvijaju online: petkom 18 – 21h i oba dana vikenda 09 – 15 h. Dodatni sati su vežbe koje se organizuju za polaznike nakon svakog modula.

Sertifikat Coach – ICI, International Association of Coaching Institutes (ICI), je međunarodno priznat.

Neophodan uslov za praćenje ove edukacije je završen NLP Practitioner u trajanju od 130 sati, realizovan kroz 18 dana.

Jasno definisano pravilo International Association of Coaching Institutes (ICI), Berlin, i uslovi za sticanje sertifikata je završetak pomenutih treninga u ukupnom trajanju od 30 dana kroz 220 sati.

Uslovi za sertifikaciju:

  • Prisustvo na modulima 100%
  • Prisustvo na vežbama (minimum 10 sati)
  • Snimljena sesija
  • Napisanih 10 koučing sesija
  • Sesija uživo na sertifikaciji
  • Napisan profil kouča

Kotizacija za učešće: 106.000 RSD. 

Avans za rezervaciju mesta: 12.000 RSD.

Plaćanje obuke je moguće u celosti ili u ratama, prilikom održavanja modula u dinamici koju međusobno dogovaramo. Sertifikat o završenoj obuci se dobija nakon uplate celokupnog iznosa

Trening i vežbe vodi, Aleksandra Josivljević, Coach Master Trener, ICI – Berlin.

INDIVIDUALNI KOUČING

Individualni koučing pruža jedinstven pristup usmeren na vaše specifične potrebe, ciljeve i izazove. Ovaj metod osnažuje samopouzdanje, razvija lične i profesionalne veštine i podstiče pozitivnu motivaciju. 

Proces je zasnovan na principima aktivnog slušanja i postavljanja pitanja, što omogućava klijentima da istraže svoje misli, uverenja i emocije, te da na taj način pronalaze sopstvena rešenja i strategije. Personalizovani pristup osigurava da svaki korak doprinosi ličnom rastu i razvoju klijenta.

Važan element individualne sesije je primena kombinacije efikasnih koučing i NLP tehnika sa Wingwave metodom. 

Ovaj pristup se ne fokusira samo na simptome sa kojima se klijent suočava, već na njegove dublje uzroke, obezbeđujući tako duboke i trajne promene. 

Bilo da se radi o profesionalnim izazovima, ličnim pitanjima ili želji za razvojem, individualne koučing sesije pružaju priliku za istinski napredak. Koučing proces nije samo put ka ostvarenju ciljeva, već i razvoj veština za efikasno suočavanje sa budućim izazovima. Dozvolite sebi da živite svoj puni potencijal.

Svaka sesija je prilagođena individualnim potrebama, željama i ciljevima klijenta, obezbeđujući personalizovan pristup koji doprinosi ličnom rastu i razvoju. Rad na oslobađanju od negativnih misli, promeni stavova i ponašanja, kao i postavljanju i ostvarivanju ciljeva, vodi ka ličnoj i poslovnoj izvrsnosti. 

Zakažite svoju besplatnu konsultaciju u trajanju od 30 minuta.

Aleksandra Josivljević
Coach Master Trener, ICI – Berlin,
NLC Coach,
Wingwave Coach

Edukacija “COACH ICI” se realizuje po standardima International Association of Coaching
Institutes, Berlin. Sertifikat je overen pečatom instituta i međunarodno je priznat.